W połowie grudnia 2022 roku, w Urzędzie Miejskim w Opocznie zorganizowano bardzo doniosłą imprezę, podczas której świętowano jubileusz Złotych Godów. Było pełno uśmiechu, radości i łez wzruszenia.

Par, które w gminę Opoczno mogą poszczycić się Złotym Jubileuszem było aż 9. Byli to:

  • Teresa i Henryk Wrzosek,
  • Maria i Stanisław Serafin,
  • Ewa i Jerzy Zagdańscy,
  • Urszula i Mieczysław Ligoccy,
  • Marianna i Adam Trębarczyk,
  • Zofia i Stanisław Bernaccy,
  • Janina i Sławomir Grzywacz,
  • Mirosława i Ryszard Kmita,
  • Krystyna i Piotr Rzepka. 

Jubilatom życzenia złożył zarówno Burmistrz Dariusz Kolno jak i kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Bogusława Stefaniak. Wyróżnieni otrzymali specjalne pamiątkowe medale, listy gratulacyjne oraz upominki. Życzeniom nie było końca.

Pary małżeńskie z tak dużym stażem zapytano o receptę na udany związek. Odpowiedzi pojawiło się wiele, ale jedna z nich najcześciej – to cierpliwość i zrozumienie dla drugiego człowieka. Pozostaje nam więc te rady wziąć sobie głęboko do serca.