Na cmentarzu parafialnym przy ulicy Moniuszki w Opocznie, zgromadziło się wielu mieszkańców podczas uroczystości Wszystkich Świętych, aby okazać szacunek dla swoich zmarłych bliskich. Ten szczególny dzień został także wykorzystany do przeprowadzenia istotnej akcji charytatywnej, zorganizowanej przez Niezależny Blok Samorządowy, zwanej Opoczyńską Kwestą na Ratowanie Zabytkowych Nagrobków.

Szacunkowe grobowce umieszczone na terenie tego cmentarza są zabytkami nie tylko materialnymi świadectwami przeszłości naszych przodków, ale także cennym fragmentem dziedzictwa kulturowego i historycznego miasta Opoczno. Dlatego głównym celem tej nobilitującej inicjatywy było zebranie funduszy na ich odnowę i konserwację.

Podczas tej uroczystości, dzięki hojnym darom mieszkańców miasta oraz osób odwiedzających cmentarz, udało się zebrać imponującą sumę 11 490,17 złotych. Zebrane fundusze umożliwią rozpoczęcie prac restauracyjnych na zabytkowych nagrobkach. Dodatkowo, Gmina Opoczno zadeklarowała swoje wsparcie finansowe dla tej ważnej inicjatywy, zapewniając dodatkowe fundusze na dalsze działania konserwacyjne tych historycznych zabytków.