Projekt edukacyjny dla przyszłych liderów lokalnych społeczności

Pilotażowy projekt „Akademii Liderów Województwa Łódzkiego”, który odbył się kilka miesięcy temu, okazał się sukcesem. Zainteresowanie młodych osób, aktywnych na wielu polach społecznych, było duże, w związku z tym zdecydowano o zorganizowaniu nowej edycji szkolenia.

Do udziału w projekcie zapraszają: Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego.

Niedługo kończy się rekrutacja – jeśli jesteś zainteresowany możliwościami, jakie daje „Akademia Liderów Województwa Łódzkiego” – masz czas na zgłoszenie do 10 stycznia 2022 r.

Zajęcia zaczną się w lutym i potrwają przez pięć kolejnych miesięcy – do połowy lipca 2022 r. Adresatami programu są osoby w wieku od 18 do 30 lat, zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego.

W projekcie mogą wziąć udział m.in. uczniowie, studenci, osoby angażujące się w działalność organizacji pozarządowych, radni – o ile nie mają więcej niż trzydzieści lat czy też członkowie młodzieżowych rad samorządowych.

Cele programu

Program stworzono z myślą o kształceniu nowych kadr dla samorządów terytorialnych, ale również dla podmiotów działających w ramach tzw. trzeciego sektora, czyli organizacji pozarządowych.

Celem programu jest edukacja młodych liderów i „wyposażenie” ich w bazę kluczowej wiedzy, m.in. z zakresu funkcjonowania samorządu terytorialnego, jego podmiotów i jednostek z nim związanych.

Udział w programie jest bezpłatny. Zajęcia w ramach pierwszej edycji odbywały się w formule hybrydowej. Zorganizowano kilka zjazdów. Prawdopodobnie również najbliższa edycja będzie realizowana w podobny sposób.

Każdy uczestnik programu otrzyma certyfikat ukończenia Akademii Liderów Województwa Łódzkiego. Dokument ten da absolwentom ALWŁ możliwość ubiegania się o odbycie stażu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego i w Narodowym Instytucie Samorządu Terytorialnego.