Podczas ostatnich dni, które charakteryzowały się dużą suchością, zauważalny jest istotny wzrost zagrożenia pożarowego w terenach leśnych. Informacje udostępnione przez Instytut Badawczy Leśnictwa wskazują na to, że na terenach podległych pod Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych, obecnie mamy do czynienia z dużym zagrożeniem pożarowym.

Przedstawiciele służb leśnych prowadzą kampanię edukacyjną dotyczącą odpowiedzialnego korzystania z ognia. Zwracają uwagę, że zgodnie z obowiązującym prawem, nie powinno się używać ognia w lesie oraz na terenie znajdującym się w promieniu 100 metrów od granic lasu. Podkreślają również, że należy zachować ostrożność podczas korzystania z ognia poza tymi strefami. Przypominają także, że pożar lasu to nie tylko ogromna strata dla fauny i flory – spalone drzewa i rośliny, zdewastowany ekosystem na wiele lat – ale również bezpośrednie zagrożenie dla ludzi, budynków oraz wywołanie niepotrzebnej interwencji służb ratunkowych, które mogłyby w tym czasie być zaangażowane w innym miejscu.

Tylko w tej wiosny na obszarach leśnych podległych pod Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Radomiu miało miejsce aż dziewięć pożarów. W marcu doszło do pożaru na terenie Nadleśnictwa Grójec, gdzie spłonęło 0,05 ha lasu. Kolejne pięć zdarzeń miało miejsce w kwietniu w Nadleśnictwach Daleszyce, Przysucha, Radom, Staszów i Suchedniów, gdzie ogień strawił prawie 1,3 ha terenu leśnego. Natomiast w maju doszło do trzech pożarów na terenach Nadleśnictw Radoszyce, Suchedniów i Zagnańsk, gdzie spłonęła powierzchnia przekraczająca 0,3 ha.