Szanujmy seniorów – pamiętajmy o sile słowa

Opoczno jako jedna z kilku gmin województwa łódzkiego przystąpiło do kampanii społecznej prowadzonej pod hasłem „Twoje słowa. Moja godność”, mającej na celu wyczulenie szczególnie młodych ludzi na problem używania języka o nacechowaniu dyskryminującym.

Coraz więcej ludzi używa słowa bez namysłu, nie zastanawiając się nad tym, że mogą one nieść duży ładunek emocjonalny i przez to np. obrażać, znieważać czy dyskryminować, z różnych powodów, zazwyczaj stereotypowych.

Jedną z grup społecznych, które zmagają się z takim problemem jako „odbiorcy” są ludzie starsi, wobec których niektórzy używają nieodpowiednich słów.

Kampania chce przeciwdziałać tzw. „dziadurzeniu”. Jest to kolejny projekt realizowany w ramach szerszego programu, który zwraca uwagę na to, jakiego języka ogół społeczności niekiedy używa wobec nie tylko samych osób starszych, ale samej starości.

Kampania chce uczyć szacunku, nie w teorii, ale przede wszystkim w praktyce.

Uświadomić problem

Najważniejsza jest świadomość – nie zawsze, używając określonych słów, zdajemy sobie sprawę z tego, że mogą one kogoś krzywdzić. Czynimy to bezwiednie albo zgodnie z panującą w danym czasie w różnych grupach społecznych, szczególnie młodszych, pewnego rodzaju modą językową.

Stowarzyszenie Forum 4 Czerwca, główny organizator kampanii, prowadzi działania zmierzające do tego, żeby aktywnie przeciwdziałać niekorzystnym zjawiskom językowym i społecznym.

6 czerwca 2022 r. do programu przystąpiło Opoczno. Projekt będzie koordynowany przez działający w mieście i cieszący się coraz większym zainteresowaniem seniorów Uniwersytet Trzeciego Wieku.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano między innymi przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych i aktywizujących oraz kampania społeczna, której adresatem są różne instytucje działające na niwie społecznej oraz sami mieszkańcy gminy, w różnym wieku.