Ważna inwestycja dla mieszkańców

Do sieci ulic posiadających kanalizację deszczową w Opocznie dołączy niedługo ulica Puchały. To bardzo dobra wiadomość dla okolicznych mieszkańców i wszystkich osób, które korzystają z tego traktu.

Lepsza infrastruktura kanalizacyjna, to większe bezpieczeństwo i komfort dla pieszych oraz kierowców. Gmina Opoczno zrealizuje inwestycję – „Budowa kanalizacji deszczowej w ramach zadania pod nazwą: Budowa ulicy Puchały w mieście Opoczno” dzięki środkom jakie pozyskała w wyniku umorzenia pożyczki pierwotnie udzielonej przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Wiadomość o umorzeniu długu została pozytywnie odebrana przez włodarzy gminy, którzy środki te, w wysokości ponad 587 530 złotych, przeznaczą właśnie na budowę kanalizacji deszczowej ulicy Puchały. Kwota ta w znacznej części pokrywa cały koszt inwestycji szacowany na ponad 663 500 złotych netto.

W ramach prac inwestycyjnych przewidziano budowę całego systemu kanalizacyjnego ulicy. W planie jest realizacja robót ziemnych, prac montażowych, instalacja rurociągu, specjalistycznej pompowni, przebudowa hydrantów i szereg innych elementów, niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania instalacji, której celem jest odprowadzanie wód z poziomu ulicy.

Istotna pomoc WFOŚiGW

Zbudowanie nowoczesnej kanalizacji deszczowej nie byłoby możliwe bez wsparcia finansowego ze strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

Misją instytucji jest pomoc w finansowaniu planów inwestycyjnych mających na celu zrównoważony rozwój i zarazem ochronę środowiska. W związku z tym WFOŚiGW wspiera projekty, dzięki którym możliwe jest zachowanie równowagi na linii rozwoju gospodarczego i ochrony naturalnych zasobów środowiskowych.

Instytucja finansuje projekty zgłaszane przez różne podmioty, w tym m.in. przez samorządy, jak i osoby prywatne.

W ciągu niemal trzydziestu lat działalności Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi wsparł wiele projektów, które przyczyniły się do racjonalnego rozwoju różnych obszarów życia w miejscowościach regionu łódzkiego.

WFOŚiGW wspomaga przede wszystkim projekty dotyczące ochrony wód oraz gospodarki wodnej, ale również ochrony powietrza, ziemi i zasobów przyrodniczych. Instytucja prowadzi też działalność z zakresu edukacji ekologicznej, monitoruje możliwe zagrożenia, zapobiega istotnym zagrożeniom ekologicznym i pracuje na rzecz likwidacji zaistniałych szkód.