Wymiana pieców

Smog jest jednym z najpoważniejszych problemów ekologicznych w Polsce. Powietrze zanieczyszczone trującymi substancjami niszczy zdrowie, szczególnie w sezonie jesienno-zimowym. Mamy listopad i mimo wprowadzenia zmian prawnych, które na nowo regulują wiele kwestii dotyczących dozwolonych technik grzewczych, spacery nadal nie przynoszą korzyści naszemu zdrowiu.

Jeśli cyrkulacja powietrza nie jest najlepsza, nad wieloma miejscowościami w Polsce unosi się smog, który uniemożliwia normalne funkcjonowanie. Jeśli chcemy zachować zdrowie, powinniśmy wówczas nie wychodzić na zewnątrz.

Uchwały antysmogowe, takie jak m.in. łódzka uchwała antysmogowa, mają przyspieszyć proces pozytywnych zmian, dzięki którym powietrze będzie o wiele lepsze.

W uchwale ustalono m.in. terminy wymiany starych pieców, określa ona również parametry materiałów opałowych i samych nowych kotłów.

Pierwsze zmiany dotyczyły pieców instalowanych w nowych domach. Od 2018 r. nie można montować kotłów niezgodnych z uchwałą, które nie posiadają stosownych potwierdzeń. Do 01.01.2027 r. należy ostatecznie wymienić wszystkie piece klasy 3 i 4.

Jakich paliw nie można używać w województwie łódzkim?

Łódzka uchwała antysmogowa wyraźnie uściśla, jakie rodzaje paliw są zabronione na terenie województwa łódzkiego. Paliw tych nie można używać zarówno w piecach, kotłach, jak i w kominkach.

Dla przypomnienia są to: muły i flotokoncentraty węglowe oraz mieszanki wyprodukowane z tymi komponentami, paliwa zawierające biomasę stałą, których wilgotność jest wyższa niż 20%, węgiel brunatny i paliwa stałe produkowane z udziałem tego węgla i paliwa, które wykazują udział masowy węgla kamiennego na poziomie wyższym niż 15 %.

Jak obecnie przedstawia się sytuacja na terenie gminy Opoczno?

Straż Miejska oraz pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska UM prowadzą kontrole nieruchomości, w których nadal znajdują się piece na paliwo stałe. Kontrole będą także dotyczyły miejsc, w których potencjalnie mogą się znajdować takie piece.

W ostatnich latach daje się zauważyć trend spadkowy zgłoszeń dotyczących możliwości stosowania paliw stałych oraz innych zakazanych materiałów. Oznacza to, że założenia przyjętej kilka lat temu uchwały antysmogowej są sukcesywnie wdrażane przez mieszkańców.

Osoby, które nadal nie dostosowują się do obowiązujących przepisów muszą się liczyć z możliwością nałożenia kar – począwszy od pouczenia, skończywszy na mandatach karnych w wysokości od 20 do 500 zł. Możliwe jest również skierowanie sprawy do sądu, co łączy się z możliwością nałożenia grzywny w wysokości do 5 tys. zł.