Sprawniejszy i tańszy odbiór odpadów

Działalność rolnicza wiąże się, podobnie jak wiele innych działalności wytwórczych, z powstawaniem dużej ilości różnych odpadów, które same w sobie mogą stanowić poważny problem „organizacyjny” i ekologiczny, należy go jednak odpowiednio rozwiązać.

Dzięki dofinansowaniu, jakie można uzyskać z budżetu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – usuwanie takiej kategorii odpadów może być dużo tańsze, a nawet zupełnie bezpłatne.

Gmina Opoczno chce ubiegać się o takie właśnie dofinansowanie, które jest oferowane przez NFOŚiGW w ramach wyspecjalizowanego programu – „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Planowana kwota dofinansowania może wynieść nawet do stu procent kosztów kwalifikowanych. Aby takie działanie gminy przyniosło oczekiwany efekt, konieczne jest uzyskanie informacji, które dotyczą ilości tego rodzaju odpadów, posiadanych przez rolników działających na terenie gminy Opoczno.

Jakie odpady należy zgłaszać?

O jakie konkretnie odpady z działalności rolniczej chodzi? To między innymi: folie rolnicze, siatki, opakowania po nawozach, opakowania typu Big Bag, sznurki do owijania balotów itp.

Osoby, które mają takie odpady na terenie swojego gospodarstwa, proszone są o ich zgłaszanie do Urzędu Miejskiego w Opocznie, do Wydziału Ochrony Środowiska, gdzie będą się mogły zapoznać ze szczegółowymi informacjami na temat programu. Można też będzie złożyć stosowne oświadczenia.

Są one również dostępne na stronie internetowej UM w Opocznie.

Jeśli gminie uda się uzyskać dofinansowanie, dalsze informacje dotyczące konkretnych kwestii organizacyjnych związanych z odbiorem odpadów będą podawane do wiadomości publicznej na bieżąco.

Program ma być realizowany w 2022 r., najprawdopodobniej w drugim kwartale.