Łatwiejszy dostęp do nowych dowodów osobistych

Już 7 listopada 2021 r. zmienią się przepisy dotyczące wydawania dowodów osobistych w Polsce. Wprowadzone zmiany są spowodowane koniecznością dostosowania przepisów krajowych do procedur unijnych.

Nowe dowody będą pod względem „technicznym” różnić się od tych, których do tej pory używamy (i będziemy używać do końca terminu ważności posiadanego aktualnie dokumentu). Jeśli data ważności dowodu upływa w najbliższym czasie – następny zostanie wydany zgodnie z nowymi zasadami.

Główną nowością będzie przede wszystkim zabezpieczenie, w formie pobieranych od właściciela dokumentu odcisków palców. Ma to być doskonalszy od obecnie stosowanego sposób zabezpieczenia dowodu przed fałszerstwami.

Odciski nie będą uwidocznione na samym dokumencie, trafią do bazy elektronicznej. Dowody w najnowszej wersji będą wydawane osobom powyżej dwunastego roku życia. Nie tylko nowa cecha biometryczna będzie odróżniać nowe dowody od dotychczasowych.

Zmienią się również zasady obsługi wniosków w przypadku osób, które samodzielnie nie mogą udać się do urzędu. Dzięki mobilnym stacjom urzędnicy będą mogli obsłużyć wniosek w miejscu, w którym przebywa osoba chora, czy niepełnosprawna.

Mobilne składanie wniosków

Osoby niepełnosprawne, niedołężne czy chore, które nie są w stanie złożyć wniosku o wydanie nowego dowodu w urzędzie, nie muszą się obawiać o to, że zostaną bez ważnego dowodu. Podobnie jak w poprzednich latach obsługą ich wniosków zajmą się urzędnicy, którzy odwiedzali ich w miejscach zamieszkania.

Aby móc spełnić wymogi formalne i wykonać prawidłowy odcisk palców zostaną wyposażeni w mobilne stacje urzędnika, czyli specjalistyczne czytniki, które nie tylko wykonają stosowną procedurę, ale również zweryfikują odcisk przy wydawaniu dowodu. Stacja posiada także funkcję aktywowania elektronicznej warstwy dokumentu.

Gmina Opoczno otrzymała już odpowiedni sprzęt, dzięki któremu można będzie uruchomić przenośne stacje. Stało się to możliwe dzięki zawarciu porozumienia z Kancelarią Prezesa Rady Ministrów, z Departamentem Zarządzania Systemami i z MSWiA.