Więcej przestrzeni do relaksu i zabawy w mieście

Opoczno coraz bardziej stawia na rozwój miejsc, które sprzyjają wypoczynkowi, relaksowi i zabawie – w związku z tym na mapie miasta przybywa lokalizacji, które spełniają te właśnie kryteria.

Ostatnie lata pokazały, że nie zawsze możemy wszystko przewidzieć i warto w ramach budżetów samorządowych wypracować odpowiednią pulę środków, które pozwoliłyby realizować nie tylko inwestycje stricte gospodarcze, ale również inne, zwiększające potencjał ekologiczny, kulturalny, czy rekreacyjny takiej szczególnej społeczności lokalnej, jaką jest każde miasto.

Po ogłoszeniu stanu pandemii i związanych z nim restrykcji, docenialiśmy w o wiele większym stopniu niż wcześniej możliwość zażywania odpoczynku w najbliższym otoczeniu. Miejskie tereny zielone stały się niezbędnymi „rezerwuarami” względnej normalności.

Jednocześnie okazało się, że w ostatnich latach, nie zawsze, nie wszędzie albo nie w takim zakresie, który mógłby spełnić oczekiwania różnych grup społecznych, inwestowano w rozwój takich miejsc, jak np. parki, ogródki jordanowskie, zieleńce i place zabaw.

Coraz wyraźniej widać, że podejście włodarzy miast do tej kwestii zmienia się i w niemal każdym mieście pojawia się więcej obiektów rekreacyjnych – i dla dzieci, i dla starszych. Powstają nie tylko place zabaw, ale również cieszące się dużym uznaniem siłownie plenerowe.

Ogólnodostępny plac zabaw przy przedszkolu

Najnowszy ogólnodostępny plac zabaw dla dzieci w Opocznie został właśnie otwarty na osiedlu Gorzałków. Znajduje się przy działającym tam przedszkolu. Uroczystego otwarcia dokonał kilka dni temu burmistrz miasta.

Stworzenie w tym właśnie miejscu nowego placu zabaw, który na co dzień służy zarówno przedszkolakom w godzinach pracy placówki, jak i w innym czasie – wszystkim małym wielbicielom zabawy na wolnym powietrzu – wiąże się z realizacją zadania, które uzyskało wiele głosów poparcia w ramach Budżetu Obywatelskiego Opoczna.

Projekt był jednym ze zgłoszonych w pierwszej edycji budżetu 2020/2021.

Teraz mieszkańcy miasta, szczególnie ci, którzy poparli właśnie ten projekt, mogą się cieszyć z nowoczesnego placu zabaw, który zapewnia najmłodszym opoczanom doskonałe warunki do zabawy.

Plac jest kolorowy i wyposażony w lubiany przez dzieci sprzęt do zabawy, taki jak m.in.: huśtawki, zjeżdżalnię, lokomotywę i inne pojazdy-zabawki.