Symbol Opoczna w remoncie

Pegaz jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli Opoczna. Skrzydlaty koń z rodowodem mitologicznym, już od czterdziestu lat towarzyszy mieszkańcom miasta i jego gościom. Co nie może dziwić – to właśnie on występuje najczęściej jako tło pamiątkowych zdjęć z Opoczna oraz materiałów promocyjnych i marketingowych miasta.

Czterdzieści lat to – jak na taką rzeźbę – słuszny wiek, na tyle, że zdecydowano się na przeprowadzenie renowacji Pegaza.

Projekt podyktowany był nie tylko względami estetycznymi, ale również, a może przede wszystkim – wymogami bezpieczeństwa. Skrzydlaty koń prezentuje się dość fantazyjnie, ujęty w ruchu.

Chociaż figura wygląda na dobrze osadzoną i stabilną – nie można zapominać, że bazuje ona na dość prostej konstrukcji, którą po kilkudziesięciu latach należy poddać zabiegom stabilizującym.

Już niedługo Pegaz odzyska swój dawny blask, może się prezentować nawet jeszcze ładniej niż czterdzieści lat temu. Planowane jest pokrycie wierzchniej warstwy figury materiałem imitującym kamień, który będzie też bardziej odporny na zniszczenia.

Pegaz, czyli miejsce spotkań

Pegaz jest nie tylko symbolem miasta, ale również popularnym miejscem spotkań mieszkańców Opoczna i turystów. Figura znajduje się w popularnym miejscu – niedaleko siedziby Miejskiego Domu Kultury.

W związku z tym władze Opoczna zdecydowały, by nie tylko dokonać prac renowacyjnych przy samej figurze, ale również zmienić nieco oblicze terenu, tuż przy pomniku. Teren zostanie na nowo zagospodarowany. W ramach tych prac zlikwidowane zostaną m.in. bariery architektoniczne, przy pomniku ustawione zostaną tablice informacyjne dotyczące zarówno historii Pegaza, jak i samego miasta.

Prace przy pomniku są wykonywane przez twórcę Pegaza, artystę-rzeźbiarza Jerzego Sikorskiego, dla którego jest to szczególna, sentymentalna przygoda. Ma szansę realnie wpłynąć na to, jak będzie się prezentować nowe oblicze jego dzieła po renowacji.