Zakończony został konkurs organizowany przez Powiat Opoczyński, który miał na celu znalezienie odpowiednich organizacji do realizacji działań związanych z rehabilitacją osób niepełnosprawnych oraz walką z patologiami społecznymi. Wybrane organizacje społeczne, które spełniły wymogi konkursu, otrzymały finansowe zaplecze do prowadzenia swoich działań.

Decyzja o wyborze zwycięzców konkursu zapadła w starostwie opoczyńskim, gdzie również podpisane zostały umowy z reprezentantami wybranych organizacji pozarządowych. Te instytucje będą teraz działać w imieniu powiatu, realizując ważne społeczne zadania.

Fundacja „Uśmiech Dziecka to Nasz Cel” otrzymała 20 tys. zł na utworzenie i prowadzenie ośrodka rehabilitacyjnego skierowanego do dzieci i młodzieży niepełnosprawnej psychicznie oraz fizycznie, a także opiekującej się osobami przewlekle chorymi.

Ponadto, Opoczyński Klub Amazonek zyskał wsparcie finansowe na wysokości 11 tys. zł. Klub ten ma na celu promować zdrowie i pomagać kobietom niepełnosprawnym po przebytej chorobie nowotworowej, oferując im rehabilitację leczniczą, terapię indywidualną i leczniczą, a także organizując różne zajęcia.

Wsparcie otrzymało również Polskie Stowarzyszenie Diabetyków z siedzibą w Drzewicy. 10,8 tys. zł przeznaczonych zostało na prowadzenie działań rehabilitacyjnych skierowanych do diabetyków mieszkających w gminach Drzewica i Opoczno.