Najnowsza kadencja Rady Miejskiej w Opocznie rozpoczęła się od pierwszej sesji, która miała miejsce w sali Urzędu Stanu Cywilnego. To właśnie w tym miejscu Mariusz Chałubek, stojący na czele Miejskiej Komisji Wyborczej w Opocznie, przekazał oficjalne zaświadczenia o wyborze do rąk radnych i burmistrza. Dokumenty potwierdzały ich wybór na poszczególne stanowiska.

Potem nadszedł czas na ślubowanie, które złożyli wszyscy radni oraz świeżo wybrany burmistrz miasta, Michał Konecki. Każdy z nich zobowiązał się w ten sposób do rzetelnego i oddanego pełnienia swojej funkcji, zgodnie z zasadami demokracji i praworządności.