Kulturalne wydarzenie maja

Miejski Dom Kultury w Opocznie zaprasza na święto kultury seniorów, czyli czwartą edycję cieszącego się coraz większą popularnością Przeglądu Artystycznego Ruchu Seniorów. W tym roku artyści-seniorzy będą mieli okazję zaprezentować się przed opoczyńską publicznością 13 maja.

Zapisy trwają do 6 maja, należy jednak pamiętać, że liczba miejsc w przeglądzie jest ograniczona i o kwalifikacji decyduje kolejność zgłoszeń. Z uwagi na to, że poprzednie trzy edycje muzycznego święta seniorów w Opocznie cieszyły się dużym zainteresowaniem – warto wysłać zgłoszenie jak najszybciej.

Przegląd jest prawdziwym artystycznym świętem – pierwsze przesłuchania odbędą się o godzinie 10.00 i potrwają cały dzień.

Przewidziano występy w trzech kategoriach konkursowych: chórów i zespołów, solistów i duetów oraz ludowych zespołów śpiewaczych.

W przypadku pierwszej kategorii prezentacja nie może trwać dłużej niż dziesięć minut, drugiej – pięciu minut, trzeciej – dziesięciu minut. Zarówno chóry, jak i zespoły mogą zaprezentować nie więcej niż trzy utwory.

Warunki udziału w przeglądzie

Aby wziąć udział w Przeglądzie Artystycznym Ruchu Seniorów w Opocznie należy spełnić również inne warunki.

Oto niektóre z nich: w konkursie nie mogą brać udziału zwycięzcy z ubiegłego roku, zespoły (chóry) muszą w minimum dziewięćdziesięciu procentach składać się z uczestników, którzy ukończyli sześćdziesiąty rok życia, w kategorii soliści/duet nie może wystąpić więcej niż trzy osoby z każdego zespołu.

W regulaminie wyszczególniono także zasady dotyczące prezentowanego podczas konkursowych zmagań repertuaru. Może on być dowolny, jednak w przypadku zespołów ludowych na szczególne uznanie zasługiwać będzie program związany z regionem, w tym wykonywany gwarą.

Więcej informacji na temat wydarzenia i regulamin PARS – na stronie internetowej Miejskiego Domu Kultury w Opocznie.

Seniorzy stanowią ważną i liczącą się grupę w społecznościach lokalnych. W ostatnich latach inicjowanych jest coraz więcej programów mających na celu aktywizację i integrację osób w wieku emerytalnym. To jeden z najważniejszych warunków utrzymania dobrej kondycji psychofizycznej i zdrowia przez lata.