Modernizacja siłowni w Stużnie-Kolonii

Siłownie zewnętrzne zdobywają sobie coraz większą popularność wśród amatorów aktywnego wypoczynku. Siłownie pod chmurką powstają w całej Polsce, nie tylko w miastach, ale również, coraz częściej, na wsiach.

Dzięki odpowiedniemu wyposażeniu dają szansę na czynny relaks, nie tylko ludziom młodym, ale również starszym. Sprzęt pozwala ćwiczyć w różnym tempie – zależnym od wieku, kondycji i możliwości organizmu.

Siłownie zewnętrzne są z oczywistych względów bardziej dostępne dla szerokiego kręgu osób, które nigdy nie trafiłyby do typowych siłowni – stanowią atrakcyjną zachętę do tego, żeby choć w minimalnym stopniu postawić na aktywność fizyczną, co jest niezbędnym warunkiem poprawy kondycji psychofizycznej, szczególnie po okresie ostatnich dwóch lat, który nie był łatwy, zarówno dla młodszych, jak i starszych pokoleń.

Projekt „Sołectwo na Plus” w powiecie opoczyńskim

W różnych miejscowościach powiatu opoczyńskiego, w tym w Stużnie-Kolonii, powstały takie obiekty sportowe, stworzone z myślą o jak największej liczbie „odbiorców”. Aby cel instalowania siłowni zewnętrznych został osiągnięty, konieczne jest przede wszystkim odpowiednie wyposażenie.

Siłownie co jakiś czas są modernizowane. Tak też się stało w przypadku tej siłowni. W ramach popularnego projektu „Sołectwo na Plus” siłownia wzbogaciła się o nowy sprzęt, dzięki czemu będzie obiektem jeszcze bardziej uniwersalnym i popularnym niż do tej pory.

Za kilkanaście tysięcy złotych, z których większość środków pochodzi z budżetu wojewódzkiego, doposażono siłownię w Stużnie-Kolonii w różne urządzenia, które zapewniają możliwość efektywnego szlifowania formy na świeżym powietrzu.

To m.in.: prasa nożna, biegacz, jeździec, wioślarz czy te ławka do ćwiczeń.