W niedzielne popołudnie 12 maja, mieszkańcy Gminy Żarnów po raz kolejny mieli okazję uczestniczyć w organizowanej tam akcji krwiodawstwa. Tym razem jednak wydarzenie to nabrało szczególnego znaczenia. Już za kilka dni, dokładnie 22 maja, miną bowiem dwa lata od momentu, kiedy akcje krwiodawstwa zaczęły ponownie być organizowane w tej gminie po przerwie trwającej wiele lat.

Za inicjatywę wznowienia regularnych akcji krwiodawstwa na terenie Gminy Żarnów odpowiadał Marcin Baranowski, Starosta Opoczyński. Przed dwoma laty zapadła jego decyzja o kontynuowaniu tej szlachetnej idei, co znalazło odzwierciedlenie w tegorocznej majowej akcji w Żarnowie.

Jak sam przyznaje, inspiracją byli dla niego małżonkowie Wielgusowie z Brudzewic, którzy od wielu lat z sukcesem organizują podobne akcje. Pan Baranowski wcześniej sam oddawał krew w Końskich czy w Opocznie, a później uczestniczył regularnie w akcjach krwiodawstwa w Brudzewicach. To skłoniło go do zorganizowania cyklicznej akcji krwiodawstwa również w Żarnowie, gdzie wcześniej takie akcje były organizowane jedynie sporadycznie.