Remont linii kolejowej

Trwa remont linii kolejowej nr 25 na odcinku Skarżysko Kamienna – Tomaszów Mazowiecki. Prowadzone prace mają na celu modernizację, wykonana zostanie również elektryfikacja.

Prace te związane są z reaktywacją (po kilkunastu latach przerwy) połączenia kolejowego między województwem świętokrzyskim i województwem łódzkim. Już w grudniu planuje się ponowne uruchomienie składów pasażerskich – przewozy będą wykonywane przez PKP PLK.

Nie tylko sama trasa jest modernizowana. Prace infrastrukturalne wykonywane są w szerszym zakresie. Na kilku stacjach, m.in. w Skarżysku, Stąporkowie, czy w Końskich instalowane są stacje oraz przystanki. Perony będą oświetlone, ponadto instalowane są wiaty i ławki – pasażerowie będą mogli oczekiwać na swój pociąg w komfortowych warunkach.

Zaplanowano bezpieczne i wygodne dojścia do pociągów, które będą dostosowane również do osób mających problemy z poruszaniem się. Nie zabraknie czytelnych tablic świetlnych i stojaków na rowery.

Studium planistyczne

W związku z przygotowywaniem studium planistycznego połączenia między Tomaszowem Mazowieckim i Kielcami, wykonawca zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców terenów, których dotyczy planowana inwestycja na spotkanie, które odbędzie się 5 października br. Początek spotkania o godzinie 18:00.

Będzie ono przeprowadzone online, na profilu firmy IDOM (wykonawcy studium). Do transmisji na żywo można będzie dołączyć za pośrednictwem serwisu You Tube.

Projekt, o którym mowa, dotyczy po części również odcinka między Tomaszowem Mazowieckim i Skarżyskiem Kamienną.

Warto wziąć udział w spotkaniu i wyrazić swoje zdanie. Na obecnym etapie inwestycji możliwe jest jeszcze wprowadzenie różnych zmian, które są istotne dla osób bezpośrednio zainteresowanych przebiegiem trasy i jej charakterem. Im bardziej będzie ona zgodna z oczekiwaniami przyszłych pasażerów, tym większa jej potencjalna atrakcyjność i zarazem opłacalność.